تعرفه و خرید خدمات کلاسینار

پلن های شخصی بیگ بلو باتن

پلن های شخصی مناسب همه کسانی است که بصورت کلاس های خصوصی و یا کم جمعیت می خواهند اقدام به برگزاری کلاس آنلاین نمایند و در هزینه های خود صرفه جویی نمایند

پلن های آموزشگاهی و مدارس بیگ بلو باتن

پلن های آموزشگاهی و مدارس بصورت سرور اختصاصی ارائه می شود لذا بیشترین کیفیت برگزاری کلاس را دارا خواهند بود. در این سرویس ها همچنین امکانات بیشتری مانند فضای اختصاصی ذخیره سازی و مانیتورینک پیشفرفته و امکان اتصال به سامانه های آموزشی همانند LMS نیز وجود دارد.

پلن های LMS کلاسینار

پلن های LMS یک خدمت جدید از کلاسینار برای مدیریت هر چه بهتر فرایند آموزشی می باشد که در کنار خدمات کلاس آنلاین کلاسینار می تواند تکمیل کننده فرایند آموزش مجازی باشد . LMS کلاسینار دارای ابزارها و امکانات گسترده ای می باشد که میتواند یک آموزشگاه و یا یک مجتمع آموزشی را در مدیریت هر چه بهتر دانش آموزان و داشنجویان خود کمک نماید.