کلاس مجازی روزانه (پلن B ) - 35 نفره

40,000 تومان

فقط برای همان روز که احتیاج به کلاس مجازی دارید خریداری فرمایید ، امکان برنامه ریزی برای زمان آینده وجود ندارد !