کلاس مجازی روزانه (پلن C) - 50 نفره

70,000 تومان

فقط برای همان روز که احتیاج به کلاس مجازی دارید خریداری فرمایید ، امکان برنامه ریزی برای زمان آینده وجود ندارد !