کلاس مجازی روزانه (پلن C) – 50 نفره

کلاس مجازی روزانه (پلن C) - 50 نفره

  • ۵۰ کاربر همزمان​
  • ۳ وبکم همزمان​
  • ایجاد کلاس نامحدود​
  • ۱ روز استفاده​

فقط برای همان روز که احتیاج به کلاس مجازی دارید خریداری فرمایید ، امکان برنامه ریزی برای زمان آینده وجود ندارد !