کلاس مجازی روزانه (پلن D) - 70 نفره

100,000 تومان

فقط برای همان روز که احتیاج به کلاس مجازی دارید خریداری فرمایید ، امکان برنامه ریزی برای زمان آینده وجود ندارد !