کلاس مجازی ابری ماهانه (Cloud-A )

600,000 تومان

۶ Core Cpu
۶ Gig Ram
۷۰ Gig Hdd

مناسب برای ۲ الی ۴۰ نفر

در سرویس های ابری امکان ارتقا به پلن بعدی و یا تنزل به پلن قبلی وجود دارد


پیشنهاد اعلام شده در مورد تعداد افراد شرکت کننده در شرایط حداکثر ۳ وبکم روشن و ضبط کلاس در حالت غیر فعال تست گرفته شده است  در صورت تغییر شرایط استفاده   تعداد نفراتی که بصورت همزمان با حفظ کیفیت اتصال از کلاس استفاده میکنند ممکن است کاهش  و یا افزایش یابد .

خدمات پلاس کلاسینار