کلاس مجازی ابری ماهانه (پلن Cloud-G )

2,100,000 تومان

۲۴ Core Cpu
۱۴ Gig Ram
۱۵۰ Gig Hdd

مناسب برای ۲۳۰ الی ۳۰۰ نفر

در سرویس های ابری امکان ارتقا به پلن بعدی و یا تنزل به پلن قبلی وجود دارد


پیشنهاد اعلام شده در مورد تعداد افراد شرکت کننده در شرایط حداکثر ۳ وبکم روشن و ضبط کلاس در حالت غیر فعال تست گرفته شده است  در صورت تغییر شرایط استفاده   تعداد نفراتی که بصورت همزمان با حفظ کیفیت اتصال از کلاس استفاده میکنند ممکن است کاهش  و یا افزایش یابد .

خدمات پلاس کلاسینار