فناوری آموزش آنلاین مبتنی بر وب

فناوری به کار رفته در پس سیستم آموزش آنلاین برخلاف راه‌‌های دیگر فناوری اطلاعات، یادگیری آنلاین دیر به‌دست آمد. با توجه به عطش ابدی انسان برای دانش، این امر غیرعادی است.  پردازشگرهای کلمه از دهه 1960 وجود داشتند. و صفحات گسترده در اواخر دهه 1970 ظاهر شدند. کلاس آنلاین واقعاً تا سال 2020 شروع نشد […]