آموزش و سوالات متداول

اینترنت مصرفی مشتریان کلاسینار به صورت نیم بها محاسبه می‌شود.