مقالات

مقالات

برگزاری کلاس آنلاین

کلاس های آنلاین: تا چندی پیش کلاس های آموزشی بیشتر به صورت حضوری برگزار می گردید. به این صورت که افراد برای دریافت آموزش های

مطالعه مقاله »
Successful online class
مقالات

آموزش آنلاین مؤثر

معلمان از طریق آموزش آنلاین موفق درصد موفقیت دانش آموزان را در یادگیری افزایش می دهند. با موج جدید کووید-19، مربیان و دانش آموزان به

مطالعه مقاله »
مقالات

کرونا و آموزش آنلاین

فهرست وبینار آنلاین و بیگ بلو باتن: وبینار آنلاین بستری است که سخنران یا معلم می تواند مطالب را در آن تدریس کند. ارتباط استاد

مطالعه مقاله »