مقالات

جلسه آنلاین جیتسی
مقالات

جیتسی (jitsi) چیست؟

در جهانی زندگی می کنیم که آموزش و برگزاری سمینارها از هرزمان بیشتر از راه دور برگزار می شوند. در این شرایط، سامانه های وبینار

مطالعه مقاله »