چگونه دانش آموزان را به فعالیت در کلاس آنلاین علاقه مند نماییم؟

همان گونه که می دانید استفاده از آموزش مجازی و کلاس های آنلاین با شیوع ویروس کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفت. با افزایش استفاده از کلاس های آنلاین، دانش آموزان و معلمان با چالش هایی مانند غیبت دانش آموزان سرکلاس ها، کاهش تعامل دانش آموزان و معلمان در کلاس آنلاین، شرکت نکردن دانش آموزان […]