مزایای وبینار آنلاین چیست و کاربرد وبینار کدام است؟

وبینار آنلاین سمیناری است که از طریق وب برگزار می شود. در جهانی که اینترنت بر همه جنبه های زندگی ما از کار کردن و خرید کردن گرفته تا آموزش، سمینارهای وبی یا وبینار قسمتی جداناشدنی از روند آموزش ما شده است. وبینار یکی از انواع کنفرانس مجازی است. با کنفرانس مجازی فرد می تواند […]