خطای ظرفیت تشکیل کلاس تکمیل شده است

خطای (ظرفیت تشکیل کلاس تکمیل شده است)  برای چیست و چگونه می توان آن را تصحیح کرد . این خطا بدلیل این است که شما کلاس هایی در حال اجرا بر روی سامانه کلاسینار دارید و سعی نمودید کلاس بعدی را تشکیل دهید و به این دلیل که ظرفیت پلن انتخابی شما در کلاس هایی […]