بیگ بلو باتن باعث می شود یادگیری ترکیبی به موفقیت برسد

به عنوان یک معلم اگر بخواهید از همۀ امکانات یادگیری ترکیبی برای شاگردان خود بهره ببرید، پس باید از بهترین نرم افزار کنفرانسی وب استفاده کنید تا به موفقیت برسید. با بیگ بلو باتن شما به جای درستی مراجعه کرده اید. نرم افزار ما به طور خاصی با هدف آموزش و تدریس طراحی شده و […]

دانش آموزان با نیازهای ویژه

چگونه دانش آموزان استثنایی در یادگیری از راه دور موفقیت کسب کردند؟ در این مطلب می خوانید: در همه جای جهان، مدارس در حال تغییر وضعیت به حالت یادگیری آنلاین هستند، اما برای معلمان و محصلان آموزش استنثنایی، همه گیری بیماری فقط مانعی دیگر بود که به فهرست مشکلات و موانع قبلی آنها اضافه شد. […]