جیتسی (jitsi) چیست؟

جلسه آنلاین جیتسی

در جهانی زندگی می کنیم که آموزش و برگزاری سمینارها از هرزمان بیشتر از راه دور برگزار می شوند. در این شرایط، سامانه های وبینار محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. یکی از خصوصیاتی که می تواند برای این گونه پلتفرم ها جذاب باشد، سادگی استفاده از آنها است. در این مطلب کلاسینار قصد دارد به […]