تبدیل وبینار به محتوا: چگونه؟

وبینار آنلاین با کلاسینار

محتوای بازاریابی هنوز سودمند است. نیل پاتل آن را اینطور می گوید، « بازاریابی محتوایی هنوز به یک دلیل ساده شکوفا است: آن چیزی است که مردم می خواهند. مردم دنبال بنرهای مزاحم، تبلیغات و بالاپرها نیستند.» عددها نیز خبر از آن دارد که محتوا هنوز پادشاه است: نسبت به دیگر تاکتیکها، بازاریابی محتوایی 62% […]