چگونه داشبورد یادگیری آنلاین پیشرفت معلم و دانش آموز را پیگیری و متحول می کند

اکنون می توانید با داشبورد یادگیری آنلاین موفقیت معلم و شاگرد را بیشتر کنید. در این مطلب می خوانید: چگونه تکنولوژی به یادگیری آنلاین بهتر، کمک می کند؟ وفور سیستمهای مدیریت یادگیری، ( ال ام اس ) نشانه ای از پیشرفت فناوری در چند سال گذشته است. و نشانه ای از شوق مداوم و روحیه […]