کرونا و آموزش آنلاین

فهرست وبینار آنلاین و بیگ بلو باتن: وبینار آنلاین بستری است که سخنران یا معلم می تواند مطالب را در آن تدریس کند. ارتباط استاد صوتی است البته می تواند تصویر خود را هم ارائه دهد. همچنین استاد می تواند مطالب را به صورت چت ارائه دهد، مثلاً برای تأکید بر کلمه ای یا نمایش […]