گوشی های هوشمند و بیگ بلو باتن

فهرست بیگ بلو باتن کلاسینار bigbluebutton گوشی های هوشمند و بیگ بلو باتن اگرچه معلمان اغلب استفاده از تلفن همراه را در کلاس‌های فیزیکی برای جلوگیری از حواس‌پرتی منع می‌کنند. استفاده از این دستگاه احتمالاً در بین زبان‌آموزان بیشتر از حد انتظار است: یک نظرسنجی از 1500 یادگیرنده نشان داد که تقریبا 80 درصد بیشتر، […]