آموزش آنلاین مؤثر

Successful online class

معلمان از طریق آموزش آنلاین موفق درصد موفقیت دانش آموزان را در یادگیری افزایش می دهند. با موج جدید کووید-19، مربیان و دانش آموزان به طور یکسان خود را به جای کلاس های فیزیکی در کلاس های درس مجازی می بینند. در این مقاله، بینشی در مورد اینکه چگونه شما به‌عنوان یک معلم می‌توانید در […]