بیگ بلو باتن بستری برای تشکیل وبینارهای مجازی

وبینار آنلاین در بیگ بلو باتن

وبینار آنلاین در بیگ بلو باتن ، راهکاری برای تشکیل جلسه ی فوری:     در زمان های حساس و حیاتی مثل وقوع یک حادثه یا ایجاد یک بحران، تشکیل یک جلسه ی فوری بسیار ضروری است. از این رو وبینار آنلاین، یکی از بهترین انتخاب ها برای تشکیل جلسه ی فوری می باشد. برای تشکیل […]