نسخه 2.7 بیگ بلوباتن با امکانات جدید منتشر شد

بیگ بلو باتن اینبار در نسخه 2.7 خود بسیاری از مشکلاتی که از سوی کاربران گزارش شده بود را برطرف کرده. در این نسخه به گفته خود سایت بیگ بلوباتن یک کاربری بهبود یافته، همراه با افزایش تعامل بین شرکت کنندگان جلسه، و عملکرد بهتر نسبت به نسخه قبلی را شاهد هستیم. در این مقاله […]